آموزش تصویری – شنبه 21 اردی‌بهشت ماه ۱۳۹۲ (به روز رسانی: جمعه سوم خردادماه 1392)

شنبه 21 اردی‌بهشت ماه ۱۳۹۲ (به روز رسانی: جمعه سوم خردادماه 1392) سمینار آشنایی با نرم‌افزار زوترو از طرف شاخۀ دانشجویی IEEE دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. برای مشاهده فایل ارائۀ این سمینار اینجا را ببینید. همچنین می‌توانید فایلهای تصویری این سمینار را از طریق پیوندهای زیر بارگذاری نمائید. (ویدئوها به تدریج در

سه شنبه ۲۶ دی ماه ۱۳۹۱

با توجه به اینکه بعضی از کاربران زوترو تمایل دارند اطلاعات خود را از نرم افزارهای دیگر به‌ویژه Endnote وارد زوترو کنند، صفحۀ آموزشی این مبحث با عنوان «چگونه منابعم را از اِندنوت وارد زوترو کنم؟» در اولویت ترجمه قرار گرفت و اکنون آمادۀ