حل مشکل اتصال به وبگاه زوترو – پنج شنبه ۴ اردی‌بهشت ماه ۱۳۹۳

–در صورتی که با مشکل اتصال به وبگاه زوترو مواجه هستید راهنمای «حل مشکل اتصال به وبگاه زوترو» را که به پیوست آمده است ملاحظه کنید.

تنظیمات پراکسی در زوترو – جمعه 26 مهر ماه ۱۳۹۲

– بسیاری از موسسات هنگامی که خارج از آن موسسه هستید برای استفاده از منابع الکترونیکی شما را ملزم به ورود به یک سیستم پروکسی می‌کنند. برای آشنایی با چگونگی تنظیمات پروکسی در نرم‌افزار زوترو اینجا را ببینید.