کارگاه – ارجاع دهی با اعداد فارسی – شنبه 17 اسفند ماه ۱۳۹۲

– کارگاه سه ساعتۀ آشنایی با نرم‌افزار زوترو Zotero پنجم اسفندماه از طرف شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تربیت مدرس با حضور علاقه‌مندان در این دانشگاه برگزار شد. – در صورتی که از یک قالب مرجع دهی شماره دار (مانند IEEE) در زوترو استفاده می‌کنید، ارجاع دهی همزمان چندین مرجع

کارگاه – زبانها و محلی سازی – پنجشنبه 16 آبان ماه ۱۳۹۲

– کارگاه آشنایی با نرم‌افزار مدیریت مراجع زوترو Zotero از طرف شاخۀ دانشجویی IEEE دانشگاه تربیت مدرس در تاریخ 13 آبان ماه 1392 با حضور علاقه‌مندان در این دانشگاه برگزار شد.می‌توانید فایل ارائۀ این کارگاه را (با مختصری تغییر نسبت به نسخۀ قبلی) از اینجا دریافت کنید. – بخش دیگری از مستندات وبگاه رسمی

برگزاری سمینار zotero در شانزدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران – یک شنبه 17 شهریور ماه ۱۳۹۲

– در تاریخ 14 شهریورماه 92 در شانزدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران سمینار آشنایی با نرم‌افزار زوترو از طرف شاخۀ دانشجویی IEEE دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. – به اطلاع دوستانی که مایلند نرم‌افزار زوترو را بر روی تلفن همراه و یا تبلت خود داشته باشند می‌رساند صفحۀ راهنمای زوترو برای موبایل به

آموزش تصویری – شنبه 21 اردی‌بهشت ماه ۱۳۹۲ (به روز رسانی: جمعه سوم خردادماه 1392)

شنبه 21 اردی‌بهشت ماه ۱۳۹۲ (به روز رسانی: جمعه سوم خردادماه 1392) سمینار آشنایی با نرم‌افزار زوترو از طرف شاخۀ دانشجویی IEEE دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. برای مشاهده فایل ارائۀ این سمینار اینجا را ببینید. همچنین می‌توانید فایلهای تصویری این سمینار را از طریق پیوندهای زیر بارگذاری نمائید. (ویدئوها به تدریج در